Dla kogo Studia Podyplomowe IOD

Studia szczególnie polecamy:

 • wszystkim osobom pełniącym lub zamierzającym pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym,
 • osobom wchodzącym w skład zespołu Inspektora Ochrony Danych,
 • osobom odpowiedzialnym w organizacji za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi w tym pełniącym funkcje tzw. pełnomocników lub konsultantów ds. ochrony danych,
 • prawnikom, radcom prawnym, adwokatom chcącym rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, niezbędną do pełnienia funkcji IOD,
 • specjalistom z zakresu IT, chcącym uzyskać wiedzę prawniczą niezbędną do pełnienia funkcji IOD,
 • wszystkim osobom chcącym zdobyć nowy ciekawy, prestiżowy i dobrze płatny zawód.

Korzyści dla słuchaczy.

Dzięki uczestnictwie w studiach Inspektor Ochrony Danych:

 • poznasz prawo ochrony danych osobowych, w tym RODO i przepisy krajowe,
 • poznasz techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych osobowych, w tym techniczne aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się prowadzić ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz zarządzać incydentami,
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się jak sporządzać i prowadzić dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych (w tym rejestr czynności, klauzule zgód, klauzule informacyjne, polityki bezpieczeństwa, procedury)
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się sporządzać umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, umowy o współadministrację, umowy będące podstawą zatrudnienia IOD,
 • poznasz zasady zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz zapewnienie zgodności z przepisami (Information Risk Management and Compliance),
 • poznasz zasady prowadzenie audytów systemów informatycznych,
 • poznasz oprogramowanie przydatne w pracy IOD,
 • poznasz praktyczne aspekty działania IOD i organizacji grupy (działu) IOD oraz wdrożenia RODO w organizacji,
 • poznasz zasady wykorzystania standardu ISO 27001 wdrożeniu i monitorowaniu zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji,
 • poznasz zasady współpracy z zarządem i decydentami w organizacji, pozyskiwania i obsługi klientów, zawierania umów i budowania relacji z klientami, jak również zasady odpowiedzialności i możliwości ubezpieczenia IOD,
 • będziesz mógł nawiązać nowe kontakty zawodowe oraz wymieniać się doświadczenia z innymi IOD oraz wykładowcami.
Szukasz innego kierunku Studiów Podyplomowych?