Program studiów

Inspektor Ochrony Danych - Studia Podyplomowe

193 godziny praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych i działania IOD.
A wszystko świetnej atmosferze!

I. Prawne Aspekty Ochrony Danych Osobowych
 1. Zakres stosowania i podstawowe zasady RODO
  dr Maciej Kawecki
 2. Organ nadzoru - status, kompetencje, zadania, współpraca organów nadzorczych, Europejska Rada Ochrony Danych
  dr Maciej Kawecki
 3. RODO - road mapa (główne pojęcia, ogólne zasady, podstawy przetwarzania itp.)
  r.pr. Roman Bieda, Maruta Wachta
 4. Prawa osób, których dane dotyczą
  r.pr. M. Kurowska, Maruta Wachta
 5. Warsztaty - obowiązki informacyjne i zbieranie zgód
  r.pr. M.Kurowska, Maruta Wachta
 6. Warsztaty - umowa o powierzenie przetwarzania i umowa o współadministrację
  r.pr. Roman Bieda, Maruta Wachta
 7. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych
  r.pr. M. Kurowska, Maruta Wachta
 8. Postępowanie przed organem nadzoru oraz postępowanie sądowoadministracyjne. Kontrola PUODO
  dr A. Cebera, UJ
 9. Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania
  r.pr. dr M. Gumularz, Kancelaria Gumularz Kozieł Kozik
 10. Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
  r.pr. dr M. Gumularz, Kancelaria Gumularz Kozieł Kozik
 11. Ubezpieczenia w zakresie ryzyk cybernetycznych (ubezpieczenia dla organizacji/IOD)
  M.Bartoszcze, EiB S.A.
II. Bezpieczeństwo
 1. Bezpieczeństwo IT – wprowadzenie
  Robert Pająk, Akamai
 2. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  Mariola Więckowska, Head of Privacy Innovative Technologies Lex Digital
 3. Audyty systemów informatycznych
  Mariola Więckowska, Head of Privacy Innovative Technologies Lex Digital
 4. Warsztaty - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych
  Maciej Kołodziej
 5. Warsztaty – Efektywna ocena ryzyka
  Robert Wójcik, BLUE energy sp. z o.o.
 6. Warsztaty - Ocena skutków dla ochrony danych oraz konsultacje z organem nadzoru
  Tomasz Izydorczyk, Maruta Wachta, adw. Paweł Tobiczyk, Maruta Wachta
 7. Wdrożenie i monitorowanie zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa informacji na podstawie załącznika a międzynarodowego standardu ISO 27001
  Robert Wójcik, BLUE energy sp. z o.o.
 8. Warsztaty - Zarządzanie incydentami
  r.pr. M.Kurowska, Maruta Wachta
 9. Narzędzia do wspierania zapewnienia zgodności organizacji z RODO
  M. Kaczyński, BTC sp. z o.o.
III. Status, zadania, organizacja pracy IOD
 1. Prawne aspekty działania IOD (-wyznaczenie, pozycja, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia itp.)
  r.pr. dr Gabriela Bar, kancelaria Szostek, Bar i Partnerzy
 2. Organizacja pracy i praktyka działania IOD w organizacji
  Krzysztof Jankowski, Grupa Energa
IV. Zagadnienia szczegółowe
 1. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
  dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
  r.pr. dr Marlena Sakowska - Baryła
 3. Ochrona danych osobowych w marketingu, reklamie i promocji
  r.pr. dr Z. Okoń, Maruta Wachta
 4. Ochrona danych osobowych w sądownictwie oraz w związku z zwalczaniem przestępczości. Pozycja IDO w sądach, prokuraturze itp. dr Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski
 5. Ochrona danych osobowych w e-usługach
  r.pr. M. Kurowska, Maruta Wachta
 6. Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) a ochrona danych osobowych
  r.pr. Roman Bieda, Maruta Wachta
 7. Przetwarzanie danych osobowych a ochrona własności intelektualnej
  r.pr. Roman Bieda, Maruta Wachta
 8. Seminarium dyplomowe (konsultacje)
  r.pr. Roman Bieda, Maruta Wachta