Program studiów

Inspektor Ochrony Danych - Studia Podyplomowe

174 godziny praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych i działania IOD.
A wszystko świetnej atmosferze!

Moduł I - Prawne Aspekty Ochrony Danych Osobowych
 1. Spotkanie integracyjne (on-line, przed rozpoczęciem studiów)
  r.pr. Roman Bieda
 2. System ochrony danych osobowych: Zakres stosowania RODO, podstawowe pojęcia, ogólne zasady RODO, podstawy przetwarzania, organ nadzoru
 3. Prawa osób, których dane dotyczą
  r.pr. Małgorzata Kurowska
 4. Warsztaty - obowiązki informacyjne i zbieranie zgód
  r.pr. Małgorzata Kurowska
 5. Warsztaty - umowa o powierzenie przetwarzania i umowa o współadministrację
  r.pr. Roman Bieda
 6. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych
  r.pr. dr M. Gumularz
 7. Postępowanie przez organem nadzoru oraz postępowanie sądowoadministracyjne. Kontrola PUODO.
  dr Agata Cebera
 8. Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania
  r.pr. dr M. Gumularz
 9. Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
  r.pr. dr M. Gumularz
 10. Ubezpieczenia w zakresie ryzyk cybernetycznych (ubezpieczenia dla organizacji/IOD) 
  r.pr. Mateusz Bartoszcze
Moduł II - Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych
 1. Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem informacji
  Maciej Kołodziej
 2. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  Mariola Więckowska
 3. Audyty systemów informatycznych
  Mariola Więckowska
 4. Warsztaty - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych
  Krzysztof Jankowski
 5. Warsztaty - Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz konsultacje z organem nadzoru
  Tomasz Izydorczyk, adw. Paweł Tobiczyk
 6. Warsztaty - Zarządzanie incydentami
  Krzysztof Jankowski
 7. Narzędzia do wspierania zapewnienia zgodności organizacji z RODO
  Maciej Kaczyński
Moduł III - Status, zadania, odpowiedzialność IOD 
 1. Prawne aspekty działania IOD - wyznaczenie, pozycja, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
  r.pr. dr Gabriela Bar
 2. Organizacja pracy i praktyka działania IOD w organizacji
  Krzysztof Jankowski
 3. Warsztaty - aktualne wyzwania ochrony danych i działania IOD
  dr Krzysztof Wygoda
Moduł IV - Zagadnienia szczegółowe
 1. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
  dr Arleta Nerka
 2. Ochrona danych osobowych w marketingu, reklamie i promocji
  r.pr. Mateusz Franke
 3. Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji (AI) a ochrona danych osobowych
  r.pr. Roman Bieda 
 4. Przetwarzanie danych osobowych a ochrona własności intelektualnej
  r.pr. Roman Bieda 
Moduł V - Zagadnienia szczegółowe
 1. Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
  r.pr. dr Marlena Sakowicz – Baryła
 2. Ochrona danych osobowych w szkolnictwie
  r.pr. dr Marlena Sakowicz – Baryła
 3. Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia
  adw. Michał Chodorek