Rekrutacja na studia

Miejsce zajęć

Studia realizowane są w siedzibie głównej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
Katowice, ul. Harcerzy Września 3

 

Czas trwania

2 semestry (174 godziny)

Zajęcia odbywają się w dwa weekendy w miesiącu:

- soboty: 9.15 - 16.15

- niedziele: 9.15 - 16.15

 

On-line ready

Zakładamy prowadzenie studiów w trybie stacjonarnym. Dbając o bezpieczeństwo naszych słuchaczy, przewidujemy równoczesną transmisję zajęć on-line. Taki tryb zajęć pozwoli na uczestnictwo w studiach bez konieczności wychodzenia z domu. Jeżeli w związku z epidemią Covid 19 nie będzie możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, do czasu ustania zagrożenia zajęcia prowadzone będą wyłącznie w trybie on-line.  

Dzięki doświadczeniu naszych wykładowców oraz dostosowaniu materiałów do zajęć online, również ta forma prowadzenia zajęć pozwala na realizację studiów na bardzo wysokim poziomie i przekazanie całej zakładanej wiedzy.

 

Opłaty

Opłata rejestracyjna: 85 zł
Opłata rejestracyjna dla Absolwentów GWSH: 0 zł
Czesne: 5600 zł 4760 zł (-15%): płatne w ośmiu ratach po 595,- zł
Czesne dla absolwentów GWSH: 5600 zł 4480 zł (-20%): płatne w ośmiu ratach po 560,- zł

Aby skorzystać z promocji należy dokonać rejestracji internetowej do 31 lipca 2022 roku oraz złożyć dokumenty na studia do 7 sierpnia 2022 roku

 

Dodatkowy rabat - 5% otrzymują:
- Radcy prawny z OIRP w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Zielonej-Górze
- osoby współpracujące z FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, w tym IOD, informatycy, audytorzy, prawnicy i wszyscy zainteresowani działający w ramach Forów branżowych powołanych przez FRDL MISTiA.

 

Informacje organizacyjne

Termin rozpoczęcia zajęć: październik/listopad 2022 r.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo zakończenia rekrutacji przed planowanym terminem.

Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów kierunek może nie zostać uruchomiony.

W przypadku nieuruchomienia studiów - zwracamy opłatę rejestracyjną i czesne.

 

Szczegółowych informacji nt. studiów udzielają pracownicy Cetrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń GWSH

Anna Włodarz - tel. (32) 3570 582, e-mail: podyplomowe@gwsh.pl

Janusz Centawer - tel. (32) 3570 528, e-mail: janusz.centawer@gwsh.pl

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

 

 

Proces rejestracji

Prosimy zweryfikować wprowadzone dane rekrutacyjne oraz zapamiętać wygenerowane przez system NIU (numer identyfikacji użytkownika) i HASŁO

Następnie Kandydat na studia podyplomowe składa w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń następujące dokumenty:

- kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów (oryginał do wglądu)
- 2 fotografie formatu 4,5 x 6,5 cm
- formularz kwestionariusza osobowego (dostępny w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowany w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)
- umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w systemie ehms po dokonanej rejestracji - drukowana w obecności kandydata w Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń)


UWAGA - Na studia przyjmowane sa osoby, które dopełnią wszystkich formalności. Dokonanie tylko rejestracji internetowej bądź złożenie niekompletnych dokumentów nie gwarantuje miejsca na studiach.