Referencje

Opinie naszych Absolwentów

Piotr Czajka
Radca prawny - Kancelaria ModernLaw

Studia podyplomowe Inspektor Ochrony Danych na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach mogę polecić z czystym sumieniem. Wyspecjalizowana w poszczególnych zagadnieniach kadra, która uczestniczyła we wdrażaniu w Polsce regulacji z zakresu ochrony danych osobowych, a obecnie kształtuje kierunki stosowania przepisów, gwarantowała wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz otwartość na praktyczne pytania oraz dyskusję. Nie bez znaczenia była też organizacja studiów. Zawsze na czas, wsłuchując się w prośby i opinie słuchaczy. Rzadkością jest, żeby studia podyplomowe umożliwiały bezpośredni kontakt z wykładowcami oraz organizatorami. Do tego wszystkiego dołożyć trzeba uczestników, których zróżnicowana grupa umożliwiła zbudowanie wzajemnych relacji i wymianę doświadczeń, które będą procentowały się przez lata.

Patrycja Żarska-Cynk
Inspektor Ochrony Danych - SAFETY2gether

Pełnisz funkcję Inspektora Ochrony Danych dla swojego Pracodawcy, a może dla wielu podmiotów, doradzasz w sprawach ochrony danych osobowych przedsiębiorcom sektora MŚP, a może podjąłeś się wsparcia większych firm i jesteś członkiem zespołu, który wdraża, kontroluje i aktualizuje rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji, a może z innych powodów uznałeś, że czas usystematyzować i poszerzyć umiejętności zawodowe związanych z zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych?
Odpowiedzią na Twoje potrzeby są Studia Podyplomowe Inspektor Ochrony Danych (IOD) oferowane przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, realizowane przy intensywnej współpracy z kancelarią Maruta Wachta.

Rok intensywnych wykładów i warsztatów mogę ocenić ze swej skromnej perspektywy Inspektora Ochrony Danych w podmiotach publicznych, doradcy w zakresie wdrożeń/aktualizacji polityk bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP oraz trenera-społecznika krzewiącego wiedzę i świadomość wartości jaką jest prywatność w czasach szalejącego Internetu w środowisku lokalnej społeczności.

Po pierwsze już w trakcie studiów w prowadzonej działalności korzystałam z nabywanej wiedzy i praktycznych umiejętności, korzystałam z narzędzi i rozwiązań rekomendowanych przez wykładowców, wiedziałam, że podnoszę swoje kwalifikacje, a co za tym idzie wartość na rynku pracy. Po drugie, nie tylko ugruntowałam posiadaną już przeze mnie wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych w perspektywie przepisów tzw. RODO, wypracowałam sposób na jej stałą aktualizację, ale, co równie ważne, poszerzyłam swoje kompetencje w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji.

Cieszę się, że wiele mówiliśmy o infrastrukturze i narzędziach informatycznych, które pozwalają obniżać ryzyka płynące bezpośrednio z sieci internetowej. Wspomnieliśmy także o wyzwaniach jakie przed Administratorami danych w ochronie zasobów ale tez przed osobami fizycznymi w obronie własnej prywatności stawia tzw. transformacja cyfrowa w tym w szaleńczym tempie rozwijające się technologie i zastosowania dla tzw. internetu rzeczy (IoT) i sztucznej inteligencji (AI). W tym obszarze mam ochotę na więcej….

Kadra wykładowców to praktycy z ogromnym doświadczeniem, komunikacja z nimi jest bezpośrednia i chętnie konfrontują się z bieżącymi problemami studentów. Ważnym elementem kształcenia podyplomowego są również znajomości i kontynuowany dalej kontakt z pozostałymi studentami, którzy na co dzień praktykują w bardzo różnych podmiotach. Im szerszy horyzont doświadczeń, tym cenniejsze stają się konsultacje i dyskusje prowadzone z udziałem zarówno wykładowców i studentów w kontaktach bezpośrednich lub na dedykowanych naszej społeczności forach społecznościowych.

W imieniu swoim oraz moich koleżanek i kolegów z pierwszego rocznika Studiów 2018/2019 szczerze zapraszam wszystkich głodnych wiedzy i doświadczeń w obszarze ochrony danych osobowych na Studia Podyplomowe Inspektor Ochrony Danych (IOD), których mam zaszczyt i przyjemność być absolwentką!

Edyta Rajchel
Radca prawny - NOWY STYL sp. z o.o.

Udział w pierwszej edycji studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” prowadzonych pod patronatem merytorycznym kancelarii Maruta Wachta sp. j. w GWSH im. W. Korfantego w Katowicach okazał się być dobrą inwestycją.

Zajęcia prowadzone były w formule ukierunkowanej na praktyczne podejście do tematyki ochrony danych osobowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt ciekawego doboru programu studiów będącego kombinacją aspektów stricte formalno-prawnych z zagadnieniami związanymi z obszarem technologii (szeroko rozumianym bezpieczeństwem systemów informatycznych i audytem) z jednoczesną dywersyfikacją potrzeb i problemów charakterystycznych dla sektora prywatnego (biznes) i sektora publicznego. Takie holistyczne podejście do tematyki ochrony danych osobowych powoduje, że każdy słuchacz miał możliwość pozyskania wiedzy w sposób kierunkowy.

Nie mniej istotna, szczególnie w pierwszym roku stosowania RODO (w okresie kształtowania się podejścia do szeregu zagadnień z przedmiotowego obszaru), była możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z innymi uczestnikami studiów, a przede wszystkim ze znanymi w branży prowadzącymi (praktykami i specjalistami w swoich obszarach). Prowadzący byli otwarci na konfrontacje doświadczeń i poglądów, co stwarzało pole do ciekawych merytorycznych dyskusji.

W mojej ocenie, to co zdaje się być atutem przedmiotowego kursu to dobór prowadzących zajęcia oraz praktyczne podejście do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Taka kombinacja daje poczucie dobrze zagospodarowanego czasu i wydaje się być najbardziej efektywna.

Polecam ten program zarówno osobom pełnionym już funkcje inspektora ochrony danych, jak również tym którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę zawodową z tematyką ochrony danych osobowych.