Kadra

Wykładowcy - praktycy

Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia były realizowane przez najwyższej klasy specjalistów - praktyków w zakresie wdrożeń RODO.

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Kieruje praktyką prawnych aspektów sztucznej inteligencji („AI Desk”) w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta.

Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH.  Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Przewodniczący podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”. 

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem grupy roboczej jest między innymi wspieranie polskiego rządu w ewaluacji strategii AI dla Polski.

Członek komitetu sterującego Szczytu Cyfrowego Internet Governance Forum 2021 (ONZ). Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Członek Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków. Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji.

Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Kierownik oraz wykładowca na studiach podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Technologia Prawo Zastosowania Sztucznej Inteligencji, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Krzysztof Jankowski

Dyrektor Departamentu Usług Ochrony Danych Osobowych w Energa Centrum Usług Wspólnych

Menedżer, prawnik, audytor, doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, praktyk w zakresie zarządzenia bezpieczeństwem. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem inspektorów ochrony danych i wdrażaniu RODO w grupach kapitałowych.

Prowadził audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w dużych organziacjach i grupach kapitałowych;

Absolwent studiów MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Managerów, praca dyplomowa: Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie sektora energetycznego. Absolwent studiów podyplomowych - Studium Managerskie prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową. Doświadczony trener i wykładowca w zakresie bezpieczeństwa IT oraz  ochrony danych osobowych, w tym RODO (prowadził szkolenia między innymi na zlecenie spółek grópy Hewlett Packard.

Michał Chodorek

Adwokat. Partner w zespole Life Sciences kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Specjalista w zakresie prawa Life Sciences (m.in. prawa farmaceutycznego i prawa wyrobów medycznych) oraz prawa ochrony danych osobowych i własności intelektualnej w branżach Healthcare i Life Sciences.

Doradza klientom w projektach e-Health i m-Health, badaniach klinicznych, w projektach dotyczących wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych, rozwoju wyrobów medycznych (w tym medical device software), pozyskiwania i wykorzystywania danych medycznych – w tym dla potrzeb trenowania sieci neuronowych, wtórnego wykorzystywania danych pochodzących od uczestników badań klinicznych, rozwoju i wdrażania narzędzi AI/ML wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne.

Pracuje dla wiodących międzynarodowych firm farmaceutycznych i medycznych działających w Polsce o Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, stowarzyszenia 25 najbardziej innowacyjnych firm farmaceutycznych.

Autor publikacji dotyczących klasyfikacji oprogramowania jako wyrobu medycznego, wykorzystywania AI w badaniach klinicznych i procesie badania i rozwoju leków, przetwarzania danych osobowych w ramach badań klinicznych, współautor międzynarodowych publikacji dotyczących Digital Healthcare i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Maciej Kaczyński

Prezes Zarządu BTC sp. z o.o.

Specjalizuje się w zarządzaniu infrastrukturą IT, zarządzaniu bezpieczeństwem IT oraz zapobieganiu wyciekom danych (DLP). Projektant zaawansowanych aplikacji / usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie Europejskie) oraz studia MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin. Jako trener współpracuje z Institute for International Research (IIR), Certified Global Education (CGE), Centrum Promocji Informatyki (CPI), Nowoczesną Firmą S.A., Maruta Wachta sp.j., Akademią BTC. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych współpracując z uczelniami: Zachodniopomorską Szkołą Biznesu (ZPSB), Polską Akademią Nauk (PAN), Uniwersytetem Wrocławskim (UW), Uczelnią Techniczno-Handlową (UTH).

Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.” [Albert Einstein].

r.pr. Mateusz Franke

Radca prawny. Senior Associate w kancelarii Maruta Wachta sp.j.

Specjalizuje się i praktykuje w obszarze prawa marketingu i reklamy, ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego. Doświadczony praktyk. Od 2011 r. doradza m.in. agencjom marketingowym i działom marketingu wiodących przedsiębiorstw. Uczestniczył w obsłudze prawnej setek akcji promocyjnych, w tym ogólnopolskich konkursów, loterii i programów lojalnościowych.

Prowadzi warsztaty i szkolenia branżowe. Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, prywatności i ochrony zabytków. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkoły Prawa Niemieckiego UJ.

r.pr. Małgorzata Kurowska

Maruta Wachta sp. j.

Ekspert w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii/IT. Doradza m.in. klientom z branży energetycznej i handlu detalicznego w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Prowadzi projekty wdrożenia RODO zarówno na rzecz spółek polskich, jak i w ramach wdrożeń międzynarodowych. Posiada także doświadczenie w zakresie bieżącego wsparcia administratorów bezpieczeństwa informacji i Inspektorów Ochrony Danych w podmiotach korporacyjnych.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkołę Prawa Francuskiego. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz RODO na rzecz klientów z sektora prywatnego. Szkoli również radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Paweł Tobiczyk

Maruta Wachta sp. j.

Adwokat, senior associate w Praktyce Ochrony Prywatności Kancelarii Maruta Wachta sp.j. Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii oraz handlu elektronicznego. Doradzał licznym polskim i zagranicznym klientom w projektach z zakresu ochrony danych osobowych, prywatności oraz tajemnic prawnie chronionych. W obszarze ochrony danych osobowych oraz tajemnic sektorowych doradzał kilkunastu bankom i ubezpieczycielom. Koordynował oraz uczestniczył w wielu projektach wdrożenia RODO, w tym m.in. odpowiadał za wdrożenie przepisów rozporządzenia w jednej z największych grup medialnych w kraju. Ekspert ds. analizy ryzyka i budowania wewnętrznych procesów dotyczących ochrony danych osobowych.

Prowadzi szkolenia oraz jest prelegentem na konferencjach branżowych. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. Jest absolwentem prawa, filozofii i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

dr Arleta Nerka

Akademia Leona Koźmińskiego

dr nauk prawnych, pracownik w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Pracy, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Programowej kwartalnika ABI Expert. Wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych. Prowadzi doradztwo prawne dla firm. Referentka na wielu konferencjach naukowych poświęconych ochronie danych osobowych i prawie pracy. Trener szkoleniowy z obszaru ochrony danych osobowych i prawa pracy.

dr Krzysztof Wygoda

Uniwersytet Wrocławski

Doktor prawa, praktyk, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współautor wielu artykułów i książek w tym m.in. „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO”, "Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym", „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”; doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych od 1996 r.; wykładowca Studiów Podyplomowych Ochrony Danych Osobowych na UWr.; panelista i prelegent na wielu konferencjach związanych z ochroną danych osobowych.

r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła

Redaktor naczelna "ABI Expert"

doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, redaktor naczelna "ABI Expert" – pierwszego czasopisma poświęconego ochronie danych osobowych i zarządzaniu informacjami, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – współpomysłodawczyni utworzenia centrum. Wykłada w kilku wyższych uczelniach.

Specjalista w dziedzinie w ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie uczestniczy we wdrożeniach RODO w organizacjach prywatnych i publicznych. Jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem - ma za sobą przeszło 350 szkoleń, w których udział wzięło ponad 10.000 uczestników.

Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”, „Prawo do ochrony danych osobowych”, współautorka podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz”, a także współredaktor naukowy książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO".

r.pr. Mirosław Gumularz

Doktor nauk prawnych (UJ) i radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.
Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych WSB w Poznaniu. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz e-commerce. 

Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

r.pr. Mateusz Bartoszcze

EIB S.A.

Radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz prawie zamówień publicznych. Biegły i członek komisji przetargowych w kilkuset postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę ubezpieczeniową. Przedmiotem szczególnych branżowych zainteresowań są kwestie związane z rozwojem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz problematyka umów ubezpieczenia związanych z nowoczesnymi technologiami.

Współautor publikacji do prasy branżowej z zakresu zamówień publicznych na usługę ubezpieczeniową. Posiada również doświadczenie w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izba Odwoławczą.

Tomasz Izydorczyk

Maruta Wachta sp. j.

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza i szkoli w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Autor kierunku Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytora wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI m.in. w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie pełni rolę ABI w ANECOOP POLSKA sp. z o.o. jest redaktorem bloga TIZYDORCZYK.pl oraz jest konsultantem w kancelarii Maruta Wachta sp. j.

W branży energetycznej pracował jako doradca i audytor dla takich podmiotów jak: Elektrociepłownia Gorzów S.A. (PGE GIEK), Elektrownia Turów S.A. (PGE GIEK), Zakład Energetyczny Warszawa – Teren S.A. (PGE Dystrybucja Warszawa-Teren), „PKP Energetyka” spółka z o.o., Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. (PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa),EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. (Grupa TAUIRON), DALKIA Poznań ZEC S.A. (Veolia), Dolnośląska, Górnośląska, Pomorska Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (PGNiG),

mgr inż. Maciej Kołodziej

E-detektywi.pl

Wiceprezes „SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”. Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej E-detektywi.pl i FHU MatSoft. Doradca ds. ochrony danych w podmiotach biznesowych i administracji publicznej

Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów IT oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Uczestniczył w wielu branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii. 

Współpracował jako wykładowca m.in. z: Ministerstwem Finansów i Sprawiedliwości, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Policją, Stowarzyszeniem ABI, spółkami Ariergarda i E-detektywi, IIA Polska, Centrum Promocji Informatyki, Zespołem Ekspertów Manager, ODO24, uczelniami wyższymi i kancelariami prawnymi.

Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych, w tym dwóch części książki „Vademecum ABI” wydawnictwa CH Beck, „ODO w marketingu internetowym” wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz wielu artykułów w prasie branżowej. Wykładowca studiów podyplomowych dla ABI/IOD w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Współorganizator i wykładowca studiów z bezpieczeństwa informacji i informatyki śledczej na krakowskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Członek grup problemowych, działających przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej, e-commerce oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności. 

Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi własną firmę, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing procesów IT i ODO. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex.

W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Koordynował i nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w portalu NK.pl, Grupie Wydawniczej PWN, Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i spółkach Grupy City Service Polska. Uczestnik projektu wdrożenia polityki cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu procesów organizacyjnych wynikających z regulacji prawnych dotyczących prawa ochrony danych, informatyki śledczej, e-commerce oraz technologii funkcjonowania usług społeczeństwa informacyjnego. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach oraz odzyskiwania danych. Świadczy usługi outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych i administratora systemów teleinformatycznych.

Mariola Więckowska

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Data Protection Officer (DPO)

Na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies. Jest Członkiem Grupy Roboczej RODO oraz Grupy ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Poprzednio pracowała m.in. w Allegro, Ceneo oraz Naspers Classifieds (olx.pl, OtoMoto.pl, OtoDom.pl). Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), SABI (Stworzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji) oraz ISSA (Information Systems Security Association). Jest absolwentem kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel. 

Blisko 20 lat kierowała zespołem IT w bankowości i sektorze giełdowym. W swoje obecnej roli łączy wieloletnie doświadczenie IT, w tym współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych i KNF, z obecną praktyką w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
Wspiera wdrożenia i wypełnianie obowiązków wynikających z RODO. Współpracowała przy opracowywaniu kodeksów postępowania zalecanych przez RODO w ramach IAB Polska i PIIT. Jako praktyk, swoim doświadczeniem dzieli się ze studentami na Podyplomowych Studiach na kierunku Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Menedżer Bezpieczeństwa Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.