Dokumentacja

Wzorcowa dokumentacja RODO

Uczestnicy i absolwenci studiów podyplomowych Ochrony Danych uzyskują możliwość nabycia na preferencyjnych warunkach kompletu wzorcowej dokumentacji RODO przygotowanej przez kancelarię Maruta Wachta oraz udziału w Programie „RODO – Środy”.

 • Komplet wzorcowej dokumentacji RODO:
  499 PLN netto + VAT
 • 12-miesięczny udział w Programie RODO-Środy – pakiet obejmujący dostęp do wszystkich nagrań oraz prawo udziału w webinariach, bez prawa udziału w konferencjach i warsztatach:
  499 PLN netto + VAT
 • 12-miesięczny udział w Programie RODO-Środy – pełen pakiet:
  1999 PLN netto + VAT

Zakres wzorcowej dokumentacji przetwarzania danych osobowych:

 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Polityka wyboru dostawcy przetwarzającego dane osobowe
 • Wzory umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Procedura obsługi wniosków podmiotów danych
 • Procedura oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych
 • Polityka analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych osobowych
 • Polityka retencji danych osobowych
 • Polityka współpracy z organem ochrony danych osobowych
 • Wytyczne dotyczące powołania IOD
 • Wzory rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania
 • Polityka przetwarzania danych osobowych (polityka transparentności)
 • Polityka prywatności w serwisie internetowym
 • Wzory klauzul informacyjnych
 • Wzory klauzul zgody
 • Zasady dokumentowania technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa ochrony danych
 • Plan utrzymania zgodności

 

 

W celu zamówienie kompletu dokumentacji oraz udziału w Programie RODO – Środy prosimy o przesłanie zamówienia bezpośrednio do kancelarii Maruta Wachta - rodo@maruta.pl. 

Pobierz zamówienie