• Inspektor Ochrony Danych
  Studia Podyplomowe
  Sprawdź program
 • Kształcimy
  profesjonalnych IOD
  Rekrutacja

Praktyczna wiedza

193 godziny praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych zakończone dyplomem prestiżowej uczelni

Najlepsi eksperci

zajęcia prowadzone przez praktyków, z doświadczeniem w obsłudze skomplikowanych projektów wdrożeń RODO w różnych organizacjach

Aktywne metody nauczania

nauka opiera się w znacznej części na sporządzeniu i analizie projektów dokumentów, umów, studiach przypadków oraz dyskusji i wymianie doświadczeń

Najlepsze przygotowanie do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych

Począwszy od 25 maja 2018 r., pełne zastosowanie znajduje Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych). 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przewiduje przypadki, w których administrator (ew. podmiot przetwarzający) jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz określa status, wymagania i pozycję IOD w organizacji.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych stało sięniezwykle atrakcyjnym, ciekawym, przyszłościowym i bardzo dobrze płatnym zawodem.

Pełnienie funkcji IOD wymaga jednak posiadania odpowiednich kwalifikacji, i to zarówno wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, jak również technicznych i organizacyjnych zasad ochrony danych osobowych oraz szeregu tzw. umiejętności miękkich.  Podmiot zatrudniający IOD musi przy tym być gotowy do wykazania, że zatrudnił osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Partnerzy

Kancelaria Maruta Wachta

która zajmuje się ochroną danych osobowych oraz obsługą projektów IT.

ABI Expert

magazyn poświęcony problematyce ochrony danych osobowych.

Regionalna Izba Gospodarcza

w Katowicach - która objęła patronatem studia.

Dlaczego warto?

Najważniejsze atuty kierunku studiów

Studia Podyplomowe na kierunku Inspektor Ochorny Danych to przede wszystkim 193 godzin praktycznej nauki - prawnych, organizacyjnych, technicznych aspektów ochrony danych osobowych i działania IOD. To również nacisk na networking wśród profesjonalistów w zakresie ochrony danych.

W programie m.in.:

 • przeprowadzanie DPIA
 • sporządzanie wzorów klauzul zgód i klauzul informacyjnych
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania/rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • sporządzenie dokumentacji dotyczącej incydentów
 • polityki bezpieczeństwa i procedury
 • analiza projektów umów (powierzenia przetwarzania, zatrudnienia IOD)
Jak zostać Studentem?

Praktycy dla praktyków

Zajęcia prowadzą praktycy, z doświadczeniem w obsłudze skomplikowanych projektów wdrożeń RODO, doświadczeni prawnicy oraz IOD.

Studia realizowane przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta

To eksperci w zakresie obsługi prawnej projektów IT.

Aktywne metody nauczania

Nauka opiera się w znacznej części na oraz sporządzeniu i analizie projektów dokumentów dot. ochrony danych osobowych oraz analizie studiów przypadków.

System rabatowy

 • 30% rabat na kwartalnik ABI-Expert

 • 20 % rabatu na oprogramowanie RODOprotector firmy BTC

 • Dokumentacja RODO kancelarii Maruta Wachta

Wzorcowa dokumentacja RODO dla Absolwentów Studiów!

Uczestnicy i absolwenci studiów podyplomowych Ochrony Danych uzyskują możliwość nabycia na preferencyjnych warunkach kompletu wzorcowej dokumentacji RODO przygotowanej przez kancelarię Maruta Wachta oraz udziału w Programie „RODO – Środy”.